Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć – cytat na dziś

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć - cytat na dziś

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć – cytat na dziś

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć – cytat na dziś