małe szanse są początkiem przedsięwzięć

małe szanse są początkiem przedsięwzięć

małe szanse są początkiem przedsięwzięć