Większą radość daje zdobycie szczytu górskiego…

Większą radość daje zdobycie szczytu górskiego...

Większą radość daje zdobycie szczytu górskiego…

Większą radość daje zdobycie szczytu górskiego…