Kotu grunt ucieka spod łap (Jak pies z kotem – odcinek 64) – pies i kot

Wielbużątko odchodzi, pies opatruje wielbuga, a kot zaraz spadnie.

Kotu grunt ucieka spod łap (Jak pies z kotem – odcinek 64) – pies i kot

Kotu grunt ucieka spod łap (Jak pies z kotem – odcinek 64) – pies i kot