“Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Jan Paweł II – cytat na dziś

"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje". Jan Paweł II - cytat na dziś

“Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Jan Paweł II – cytat na dziś

“Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Jan Paweł II – cytat na dziś