przyjdzie taka chwila – wszystko się skónczyło – to początek

przyjdzie taka chwila - wszystko się skónczyło - to początek

przyjdzie taka chwila – wszystko się skónczyło – to początek

przyjdzie taka chwila – wszystko się skónczyło – to początek