Wrażliwość

“[…] grupa osobników, która odziedziczyła tę cechę [wrażliwość – przyp. UP], by zbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie, stosuje charakterystyczną strategię przetrwania polegającą na chwilowym zatrzymaniu się w celu obserwacji i przetworzenia tego, co zostało zauważone, przed wyborem działania. Powściągliwość ta nie stanowi jednak wyznacznika cechy. Gdy wrażliwy osobnik od razu dostrzega, że bieżąca sytuacja jest podobna do jakiejś zapamiętanej z przeszłości, wówczas dzięki temu, że ma ją już doskonale przemyślaną i przyswojoną, może zareagować na niebezpieczeństwo lub nadarzającą się okazję szybciej niż inni. Z tego powodu trudno było zaobserwować podstawowy aspekt tej cechy, którym jest głębia przetwarzania”.

E. N. Aron “Wysoko wrażliwi”, s. 24-25

To, co cenisz w wybranych osobach

“Potem powiedziałem im […] że to, co cenią w wybranych osobach, jest cechą, która powoli się w nich rodzi. Jeszcze jej w sobie nie rozpoznają, ale właśnie dlatego podziwiają ją w innych ludziach. Kiedy znajdą ją w sobie, zaczną podziwiać coś zupełnie innego, aby wciąż wzrastać w wewnętrznej wolności i szczęściu. Kiedy wiesz, co podziwiasz w innych, to tak, jakbyś miał przed sobą czarodziejskie lustro, które odbija jeszcze nienarodzoną część ciebie”.
G. Rubin “Projekt szczęście”, s. 284