Trzeba ci częstokroć to czynić

“Trzeba ci częstokroć to czynić, czego nie chcesz; a tego, co chcesz, nie czynić.
Innym wszystko po myśli iść będzie; tobie zaś nie będzie się wiodło podług myśli twojej.
Co inni mówią, będzie słuchane; co ty mówisz, za nic mieć będą. Inni prosić będą i otrzymają; ty prosić będziesz, a nie uprosisz”.

T. á Kempis “O naśladowaniu Chrystusa” (III,49)

Photo by Ryan McGuire on Pixabay