Bywają ludzie, którzy w jakiejś chwili przestają być sobą

“Bywają ludzie, którzy w jakiejś chwili przestają być sobą i tym, co ich otacza, istnieje godzina, w której pragną być sobą i tym, co nieoczekiwane, sobą i chwilą, gdy brama, zazwyczaj wychodząca na podwórze, powoli się uchyla, pokazując łąkę, na której pasie się jednorożec”.

J. Ortega y Gasset “Ostatnia runda”

Photo by congerdesign on Pixabay