Wspierać to nie oznacza chuchać

“Wspierać to nie oznacza chuchać, dmuchać, bronić przed «złym» światem. Wspierać to przygotować do lotu, a potem otworzyć okno i pozwolić wylecieć, a czasem nawet do tego wylotu pchnąć…”

E. Woydyłło-Osiatyńska “Wychowanie bez adoracji. „Wyręczając dziecko we wszystkim, robimy mu krzywdę” – ostrzega Ewa Woydyłło-Osiatyńska”, https://zwierciadlo.pl/psychologia/525696,1,wychowanie-bez-adoracji-wyreczajac-dziecko-we-wszystkim-robimy-mu-krzywde–ostrzega-ewa-woydyllo-osiatynska.read

Photo by Crystal on Pixabay