Przyjaźń zatem to nie tylko sympatia

“Przyjaźń zatem to nie tylko sympatia czy miłe, wspólne spędzanie czasu, ale wzajemne poznanie swoich przekonań i pragnień oraz – co bardzo ważne – wspólne zaangażowanie w dążeniu do dobra i unikaniu zła. Poznanie i zaangażowanie, rozum i wola, otwarcie na innego, odwaga wspólnych poszukiwań i wspólnego działania, czyli poważny, ale fascynujący program na całe życie”.

P. Krupa “Jutro ma na imię Bóg”. Kraków 2015, s. 23

Często przylepiamy etykiety

“Często przylepiamy etykiety na podstawie najbardziej błahych informacji. A jak się kogoś raz zaszufladkuje to tak, jakby mu dwukrotnie udowodnić, że taki właśnie jest. Nasze poszukiwanie wyjaśnień jest od tej chwili skażone – przyjmujemy wszystko, co potwierdza etykietę, i odrzucamy to, co jest z nią sprzeczne”.

P. G. Zimbardo “Nieśmiałość”, Warszawa 2012, s. 68