Czekał go ból

“Westley zamknął oczy. Czekał go ból, a on musiał być gotów na jego nadejście. Musiał nastawić swój umysł, zyskać kontrolę nad myślami i wysłać je daleko, w bezpieczne miejsce, tak by nie mogli go złamać”.

W. Goldman “Narzeczona księcia”, cyt. za C. Funke “Atramentowa śmierć”

Photo by Alexa on Pixabay