On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością

“[…] jestem pewna, że Bóg użyczy mi tej łaski i nic nie może mnie doprowadzić do zwątpienia w to, że ją otrzymam.
«Trwaj stale w tej ufności – odpowiedziała. – Niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, bo On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością. Przyznaję jednak, że gdyby twoja ufność osłabła i ja sama zwątpiłabym, bo do tego stopnia słaba jest ufność ludzka»”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus “Rady i wspomnienia”

Photo by Gerd Altmann on Pixabay