Dziecko, w życiu badaj siebie samego

Dziecko, w życiu badaj siebie samego

“Dziecko, w życiu badaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie, i tego sobie odmów! Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie”.

Syr 37,27-28

Photo by Janusz Walczak on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz