Jam cząstką tej siły

Jam cząstką tej siły

“Jam cząstką tej siły,
która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro”.

J. W. Goethe “Faust”

Photo by Saarvendra on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz