Każde wyjście…

Każde wyjście…

“Każde wyjście jest wejściem gdzieś indziej”.

T. Stoppard, cyt. za P. Zimbardo “Efekt Lucyfera”, s. 428

Brak komentarzy

Dodaj komentarz