Kiedy zaczynamy odkrywać…

Kiedy zaczynamy odkrywać…

„Kiedy zaczynamy odkrywać przed kimś naszą wiarę w niego, ukryte w nim piękno zaczyna się uzewnętrzniać i staje się widzialne”.

P. Nowak „Problematyczne szlaczki”, cyt. za „Wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi”, red. T. Niemirowski, s. 42

Brak komentarzy

Dodaj komentarz