Kiedy zaczynamy odkrywać…

Kiedy zaczynamy odkrywać…

“Kiedy zaczynamy odkrywać przed kimś naszą wiarę w niego, ukryte w nim piękno zaczyna się uzewnętrzniać i staje się widzialne”.

P. Nowak “Problematyczne szlaczki”, cyt. za “Wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi”, red. T. Niemirowski, s. 42

Brak komentarzy

Dodaj komentarz