Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie

Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie

“Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie,
A ono jest wyssane w macierzystym chlebie;
Albo nim nauczyciel poił ucho twoje,
Zawżdy część własnej duszy mieszając w napoje;
A tak gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy,
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy”.

A. Mickiewicz “Do Joachima Lelewela” (fragm.)

Photo by Kacper Lawiński on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz