Poczciwe zwierzę sądzi według siebie

Poczciwe zwierzę sądzi według siebie

“Pies nigdy nie podejrzewa pana swego o podłość. Poczciwe zwierzę sądzi według siebie”.

H. Safrin

Photo by Kev on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz