Przyczyną nieosiągania większości celów…

Przyczyną nieosiągania większości celów…

“Przyczyną nieosiągania większości celów głównych jest zajmowanie się w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi”.

J. L. Maxwell

Brak komentarzy

Dodaj komentarz