Czy nie powinnaś być radosna dla Mnie i przeze Mnie?

“Czy nie powinnaś być radosna dla Mnie i przeze Mnie? A jeśli radość jest w tobie, jakże mogłaby się nie przelewać na innych? Czy sądzisz, że znajduję wiele radości w wielu sercach? Nie myśli się o tym świętym hołdzie, który przynosi Mi tyle wesela”.

objawienia Gabrieli Bossis, W. Łaszewski “Najpiękniejsza definicja nieba” w: “Egzorcysta”, kwiecień 2016, s. 20-21

Nigdy nie jest za późno

“[…] nigdy nie jest za późno, by wzywać pomocy Matki. Maryi wystarczy okamgnienie, by w ostatnim – zdawałoby się – momencie wszystko zmienić… Taka jest zasada obowiązująca w życiu Jej czcicieli. Matka zawsze zdąży ocalić swoje dziecko”.
W. Łaszewski “Maryja znad przepaści zła”, w: “Egzorcysta”, sierpień 2014, s. 35