Dar otrzymany z nieba

Dar otrzymany z nieba

“Jeśli spełnisz złożoną Bogu obietnicę, wówczas dar otrzymany z nieba nie będzie ci odebrany. Otrzymasz w pełni to, o co prosiłeś”.
W. Łaszewski “Kamienna Madonna z Andów” w: “Egzorcysta” 9/2014, s.22

Brak komentarzy

Dodaj komentarz