A życie jego – trud trudów

A życie jego – trud trudów

“A życie jego – trud trudów,
A tytuł jego – lud ludów;
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego czterdzieści i cztery”.

A. Mickiewicz “Dziady” cz. III

Brak komentarzy

Dodaj komentarz