Bez kierownictwa duchowego

Bez kierownictwa duchowego

“Bez kierownictwa duchowego młody zakonnik czy zakonnica może się znaleźć w bardzo niebezpiecznej sytuacji duchowej, skutkiem czego całe życie stanie się pustą «pantomimą doskonałości»”.

P. P. Ogórek OCD “Kierownictwo duchowe”, s. 3

Photo by Victoria_rt on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz