Doskonałość

„Doskonałość bowiem, jak to bardzo trafnie ujmuje święta Terenia od Dzieciątka Jezus w liście do swojej siostry Celiny, «nie polega na tym, by czynić i dawać wiele, ale raczej na tym, by przyjmować i miłować bardzo»”.

I. Kowalska „Byłam w Karmelu”, s. 73

Kazał więc przenieść ten blok marmuru…

„Kazał więc przenieść ten blok marmuru do swojego studia i pracował nad nim prawie przez cztery lata, aż w końcu stworzył «Dawida».
Legenda głosi, że powiedział później: «Od samego początku widziałem Dawida w tym bloku marmuru. Moim jedynym zadaniem było usunięcie wszystkiego, co nie było Dawidem, i wtedy pozostała tylko sama doskonałość»”.

B. Tracy, C. Tracy Stein „Pocałuj tę żabę!”, s. 18