Cytat na dziś

“Jeżeli Bóg nie karmi cię słodyczami i łakociami, to jedz cierpliwie swój chleb, nawet suchy, spełniając swój obowiązek, bez otrzymania natychmiastowej zapłaty. Takie postępowanie świadczy o naszej miłości. W ten sposób kocha się Boga i służy Mu własnym kosztem. Jest to charakterystyczna cecha dusz doskonałych”.
św. o. Pio

Kazał więc przenieść ten blok marmuru…

“Kazał więc przenieść ten blok marmuru do swojego studia i pracował nad nim prawie przez cztery lata, aż w końcu stworzył «Dawida».
Legenda głosi, że powiedział później: «Od samego początku widziałem Dawida w tym bloku marmuru. Moim jedynym zadaniem było usunięcie wszystkiego, co nie było Dawidem, i wtedy pozostała tylko sama doskonałość»”.

B. Tracy, C. Tracy Stein “Pocałuj tę żabę!”, s. 18