Całkowita samotność

Całkowita samotność

“Całkowita samotność jest, być może, największą karą, jakiej możemy doznać. Wszelka przyjemność słabnie i znika, gdy jej doznajemy w odosobnieniu, a wszelka przykrość staje się bardziej okrutna i nie do zniesienia”.

D. Hume

Photo by Pexels on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz