Dla roweru

Dla roweru

“Dla roweru, stworzenia łagodnego i o potulnym sposobie bycia, obecność napisów zakazujących mu przekraczania pięknych, oszklonych drzwi jest upokorzeniem i zniewagą […] we wszelkich bez wyjątku krajach świata «zabrania się wprowadzania rowerów». Niektórzy dodają «i psów», co potęguje tak w rowerach, jak i w psach ich kompleksy niższości”.

J. Cortázar “Opowieści o kronopiach i famach”

Photo by Jill Wellington on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz