Im bardziej wzrasta w nas miłość

Im bardziej wzrasta w nas miłość

“Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna”.

bł. S. Wyszyński “Kromka chleba”

Photo by Jill Wellington on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz