Jeżeli jesteś teologiem

Jeżeli jesteś teologiem

“Jeżeli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił, a jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem”.

św. Ewagriusz z Pontu

Photo by Ri Butov on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz