Kiedy rozdrapujemy ranę i poddajemy się nałogom

Kiedy rozdrapujemy ranę i poddajemy się nałogom

“Kiedy rozdrapujemy ranę i poddajemy się nałogom, rana nigdy się nie zagoi. Kiedy jednak zamiast tego doświadczamy dotkliwego, surowego swędzenia lub bólu i nie rozdrapujemy rany, pozwalamy jej się zagoić. Zatem nieuleganie naszym nałogom jest leczeniem na bardzo podstawowym poziomie”.

P. Chödrön

Photo by Natalia Ovcharenko on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz