Lecz kiedy, Boże, srogość uśmierzyłeś

Lecz kiedy, Boże, srogość uśmierzyłeś

“Lecz kiedy, Boże, srogość uśmierzyłeś
I chcesz przebaczyć marnotrawnym synom,
Szukamy znowu krętych dróg ciemności,
co wiodą w pustkę”.

Hymn z Godziny Czytań, piątek IV tygodnia, t. III

Photo by Ria Sopala on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz