Nie módl się odtąd

Nie módl się odtąd

“Nie módl się odtąd, wyrzecz się sumienia”.

W. Shakespeare “Otello”


Ten cytat jest z lekka przewrotny – żeby go zrozumieć, trzeba znać historię Otella. Ale świetnie pokazuje, od czego zaczyna się upadek człowieka. I jego konsekwencje.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz