Pamiętaj, Łucjo

Pamiętaj, Łucjo

“Pamiętaj, Łucjo, że nic nigdy nie dzieje się dwa razy tak samo”.

film “Narnia”, cyt. za: M. Plucner “Najlepsza towarzyszka”, s. 231

Brak komentarzy

Dodaj komentarz