Planowanie tym różni się od marzenia

Planowanie tym różni się od marzenia

“Planowanie tym różni się od marzenia, czym marsz od tańca”.

W. Grzeszczyk “Parada paradoksów”

Photo by Steve Buissinne on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz