Środki chronienia życia

Środki chronienia życia

“Środki chronienia życia są śmieszne wobec tych, które mogą je zniszczyć”.

E. Cioran “Zeszyty 1957-1972”

Photo by BC Y on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz