To, co dla jednego jest pożywieniem

To, co dla jednego jest pożywieniem

“To, co dla jednego jest pożywieniem, jest trucizną dla drugiego. Słońce, które orłowi pozwala widzieć, oślepia sowę”.

A. de Mello “Śpiew ptaka”

Photo by Rebekka D on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz