Wiara jest koroną godności człowieka

Wiara jest koroną godności człowieka

“Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc trzeba jej strzec!”

bł. S. Wyszyński “Kromka chleba”

Photo by Pexels on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz