Więcej jest łez wylanych

Więcej jest łez wylanych

“Więcej jest łez wylanych nad modlitwami wysłuchanymi niż nad modlitwami bez odpowiedzi”.

św. Katarzyna ze Sieny

Photo by Free-Photos on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz