Za wykonywanie

Za wykonywanie

“Za wykonywanie, a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda!”

Matka Boża do S.B. Kunegundy Siwiec, “Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec”, s. 166

Photo by StockSnap on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz