Bywają noce tak pełne udręk

Bywają noce tak pełne udręk

“Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej”.

E. Cioran “Zeszyty 1957 – 1972”

Photo by Joe on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz