Zadałeś mi odpowiedź na pytanie

Zadałeś mi odpowiedź na pytanie

“Zadałeś mi odpowiedź na pytanie
Które jeszcze nie miało miejsca
Jeszcze nie dotknęło twoich warg
A wypełniło już powietrze.


Tańczy pomiędzy nami
Drży lekko w muzyce wciąż milczącej przestrzeni


Zadałeś mi odpowiedź
Jak nożem w miękką tkankę życia
Jeśli tylko uniesiesz pytanie
Już wszystko będzie sensem”.

K. Zadrożna

Brak komentarzy

Dodaj komentarz