Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż

Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż

“Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna”.

A. Camus

Photo by Anja on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz