Życzysz sobie czego innego

Życzysz sobie czego innego

“Życzysz sobie czego innego, niż pragniesz, mówi sen”.

P. Haarikko “Drzewa oddychają w ciszy”, cyt. za C. Funke “Atramentowa śmierć”, s. 175

Photo by corinna-kr on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz