Errata do książki “JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika”

Errata do książki “JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika”

W rozdziale 30 książki wkradł się drobny błąd w pliku Listing30_08, spowodowany usunięciem biblioteki SWT z JavaFX. Opcja SWT pozostała jednak w wyliczeniu ConditionalFeature. Klasa powinna wygladać następujaco:

package rozdzial30;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.ConditionalFeature;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing30_08 extends Application {

  public static void main(String[] args) {

    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      ConditionalFeature[] cfs = ConditionalFeature.values();
      for (ConditionalFeature cf : cfs) {
        if(cf.name()!="SWT") {
          System.out.println(cf.name() + ": "
              + Platform.isSupported(cf));
        }
      }
      StackPane root = new StackPane();
      Scene scene = new Scene(root, 300, 200);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle(this.getClass().getName());
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

 

2 komentarze

Dodaj komentarz