Ale teraz tak mówi Pan

Ale teraz tak mówi Pan

“Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś mój!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień»”.

Iz 43,1-2

Photo by Vitaliy Bychkov on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz