Ani nieśmiertelne imię artysty…

Ani nieśmiertelne imię artysty…

“[…] ani nieśmiertelne imię artysty, ani splendor korony nie czynią człowieka szczęśliwym; […] szczęście można znaleźć tam, gdzie ludzi zadowala drobiazg, bo kochają i są kochani”.

H. Ch. Andersen “Baśń mojego życia”

Photo by Alexa on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz