Przystępuj do modlitwy z mocnym postanowieniem

Przystępuj do modlitwy z mocnym postanowieniem

“Przystępuj do modlitwy z mocnym postanowieniem: nigdy nie przedłużać ze względu na pociechę, nigdy nie skracać ze względu na oschłość”.

św. J. Escriva “Droga”

Photo by Alexa on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz