Bóg nad swym ludem zmiłował się

Bóg nad swym ludem zmiłował się

“Bóg nad swym ludem zmiłował się
I Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje, usuwa grzech,
Prowadzi w bramy Królestwa.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
Swoją miłość odnów w nas.

Miłość Chrystusa przemienia świat
Wyznacza szlaki wciąż nowe.
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
Swoją miłość odnów w nas.

W miłości swojej zachowaj nas
Chryste, Zwycięzco i Panie,
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i Pojednania.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
Swoją miłość odnów w nas.

Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie.
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe
A Ona wspierać nas będzie.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
Swoją miłość odnów w nas”.

W. Kądziela

Photo by Ewa Klejnot on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz