Człowiek będzie zupełnie wolny

Człowiek będzie zupełnie wolny

“Człowiek będzie zupełnie wolny tylko wówczas, gdy otoczy się światem całkowicie stworzonym przez siebie”.

G. W. F. Hegel

Photo by Dorothe on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz