Człowiek nie utkał sieci życia

Człowiek nie utkał sieci życia

“Człowiek nie utkał sieci życia; jest w niej zaledwie włóknem. Cokolwiek czyni owej sieci, czyni sam sobie”.

J. Goldsmith

Photo by Petra on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz