Czytanie książek

Czytanie książek

“Czytanie książek [nie jest zabronione], ale w miarę, bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie”.

Jezus do S.B. Kunegundy Siwiec, “Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec”, s. 142

Photo by Pacto Visual on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz